• footer_bg-(8)

La importància del disseny de matrius de fosa a pressió.

La importància del disseny de matrius de fosa a pressió.

La fosa a pressió és una tècnica per a la producció en massa de productes i components metàl·lics. El disseny del motlle és un dels passos més importants del procés perquè la forma i els atributs del motlle afectaran directament el producte final. El procediment de fosa a pressió força el metall fos en motlles amb alta pressió i requereix un motlle amb especificacions exactes per aconseguir la tasca.

La importància del disseny de motlles

El disseny del motlle afecta la forma, configuració, qualitat i uniformitat d'un producte creat mitjançant el procediment de fosa a pressió. Les especificacions inadequades poden provocar corrosió de l'eina o del material, així com una qualitat inferior del producte, mentre que un disseny eficaç pot millorar l'eficiència i el temps de producció.

Factors que contribueixen al disseny de motlles de qualitat Hi ha una sèrie de factors de disseny de motlles a tenir en compte a l'hora de decidir les especificacions adequades per a un projecte. Alguns d'aquests factors inclouen:

• Esborrany de matriu
• Filets
• Línies de separació
• Caps
• Costelles
• Forats i finestres
• Símbols
• Gruix de paret

Esborrany

L'esborrany és el grau en què un nucli de motlle es pot reduir. Es necessita un esborrany precís per expulsar sense problemes la fosa de la matriu, però com que el tir no és constant i varia segons l'angle de la paret, característiques com el tipus d'aliatge fos utilitzat, la forma de la paret i la profunditat del motlle. pot afectar el procés. La geometria del motlle també pot influir en l'esborrany. En general, els forats sense extreure requereixen afilar-se, a causa del risc de contracció. De la mateixa manera, les parets interiors també es poden encongir i, per tant, requereixen més dibuix que les parets exteriors.

Filets

Un filet és una unió còncava que s'utilitza per suavitzar una superfície angulada. Les cantonades afilades poden dificultar el procés de colada, de manera que molts motlles tenen filets per crear vores arrodonides i reduir el risc d'errors de producció. Amb l'excepció de la línia de separació, els filets es poden afegir gairebé a qualsevol lloc d'un motlle.

Línia de partida

La línia de separació, o superfície de separació, connecta diferents seccions del motlle. Si la línia de separació es col·loca de manera imprecisa o es deforma a causa de la tensió de treball, el material pot filtrar-se a través de l'espai entre les peces del motlle, donant lloc a un modelatge no uniforme i una costura excessiva.

Caps

Els caps són poms de fosa que serveixen com a punts de muntatge o separadors en el disseny del motlle. Els fabricants sovint afegeixen un forat a l'estructura interior del cap per garantir un gruix de paret uniforme en un producte modelat. El metall acostuma a tenir dificultats per omplir bosses profundes, de manera que pot ser necessari fer fileteig i nervadura per alleujar aquest problema.

Costelles

Les costelles de fosa a pressió es poden utilitzar per millorar la resistència del material en productes que no tenen el gruix de paret necessari per a determinades aplicacions. La col·locació selectiva de les costelles pot reduir la possibilitat d'esquerdes per tensió i un gruix no uniforme. També és beneficiós per reduir el pes del producte i millorar les capacitats d'ompliment.

Forats i finestres

La inclusió de forats o finestres en un motlle de fosa a pressió afecta directament la facilitat d'expulsió d'una motllura completa i permet la creació de corrents d'aire substancials. Pot ser que siguin necessàries funcions addicionals, com ara desbordaments, desbordaments i alimentadors creuats per evitar la colada no desitjada dins dels forats o el flux de material deficient al voltant dels forats.

Símbols

Els fabricants solen incloure noms de marques o logotips de productes en el disseny del motlle dels productes de fosa a pressió. Tot i que els símbols no solen complir el procés de fosa a pressió, el seu ús pot afectar els costos de producció. En particular, un logotip o símbol aixecat requereix un volum addicional de metall fos per a cada peça fabricada. Per contra, un símbol encastat requereix menys matèria primera i pot reduir les despeses.


Hora de publicació: 08-jul-2021
  • Anterior:
  • Pròxim: